dilluns, 15 d’abril del 2013

Menestrils al Filaner

Aci poden veure imatges del concert al Filaner

menestrils musica medieval
Els assistents varen poder escoltar cantigues, danses, i cançons sefardis amb els suggerents ritmes i harmonies que els evoquen a altres temps.

menestrils musica medieval
Musica medieval